luni, 1 decembrie 2014

Sceneta de Craciun pentru serbare - Nasterea Domnului Nostru Iisus Hristos

Sceneta de Craciun pentru serbare - Nasterea Domnului Nostru Iisus Hristos

Sceneta de Craciun pentru serbare - Nasterea Domnului Nostru Iisus HristosFetele –îngeri- cu rochiţe albe, în mână o lumânare.
Maria în genunchi lângă o iesle.

RUGĂCIUNE de Mihai Eminescu
Crăiască alegându-te
Îngenunchem rugându-te,
Înalţă-ne, ne mântuie,
Din valul ce ne bântuie,
Fii scut de mântuire,
Privirea-ţi adorată,
Asupră- ne coboară
O,maică prea curată
Şi pururea fecioară Maria!

Prezentatorul:
Când Maria se ruga
Îngerul la ea venea
Şi aşa el îi spunea.

Îngerul:
Bucură-te, Maria,
Că vei naşte pe Mesia.

Maria:
Doamne, roaba Ta eu sunt!
Împlinească-se al tău cuvânt!

Prezentatorul:
Vreme multă n-a trecut,
Şi sorocul s-a-mplinit,
Tot umblând din casă-n casă,
Pe Mesia ca să-l nască,
Dar ,în casă ,nu vru,
Nimeni, să-l primească.
Horea Raducu
Prezentatorul:
Şi Iisus cel mult iubit,
Într-un staul s-a născut,
Vitele l-au încălzit,
Şi păstorii l-au iubit.

Aseară pe înserate
Aseară pe înserate, Fecioara Maria
În Viflaem cetate călătorind sosea,
Şi fiind obosită sălaş îşi căuta,
Şi-n Viflaemul mare
Nimeni n-o lăsa.

Atunci Sfânta Fecioară
Din Viflaem ieşea
Şi-n câmp, într-o poiată
Culcusul si-l afla.
Şi între dobitoace
Pe fânul cel uscat,
Născut-a Preacurata,
Un mare împărat.

Toţi in cor colinda
Steaua sus răsare
Steaua sus răsare,
Ca o taină mare,
Steaua străluceşte,
Magilor vesteşte,
Magilor vesteşte,
Că astăzi Curata,
Preanevinovata,
Fecioara Maria,
Naşte pe Mesia.

Toţi
Îngerul : (către cioban)
Ciobane, nu mai dormi,
Că somnul nu-ti va folosi.

Ciobanul: (se freacă la ochi)
Ciudat somn am visat,
Îndată ce m-am culcat,
N-a fost vis ca orice vis,
Parcă cerul s-a deschis,
Îngeri am văzut cântând,
Şi pe Domnul lăudând.

Îngerul :(către magi )
Între cei de sus mărire,
Pe pământ împăciuire,
Căci al Păcii Rege sfânt,
S-a născut azi pe pământ.
La Viflaem alergaţi,
Într-o iesle-l căutaţi

Magii:
Haideţi fraţi la Viflaem ,
Pe Mesia să-l căutăm.

în cor
Irod : (către magi )
De unde veniţi ?
Şi unde călătoriţi ?
Cine sunteţi ?
Şi cum vă numiţi ?

Gaşpar : (tămâie )
Noi împărate am venit,
Tocmai de la Răsărit,
Şi căutăm cu adevărat,
Pe Măritul Împărat,
Ca să I ne închinăm,
Frumoase daruri să-I dăm.
Al meu nume este Gaşpar,
Şi tămâie –i aduc în dar.

Irod :(arătând cu sabia spre a- II-lea mag)
Dar tu cine eşti,
Şi cum te numeşti ?

Melchior : (smirnă )
Împărate, să trăieşti,
Sănătos, să-mpărăteşti,
Dar ,dacă vrei să ştii mai bine,
Noi nu te căutăm pe tine,
Ci, noi umblăm întrebând
De cel născut de curând,
De Împăratul Împăraţilor,
Şi Domnul domnilor
(arătând spre steaua pe care o poartă îngerul)
Această stea strălucită,
Preafrumoasă şi vestită,
Noi am văzut-o la Răsărit,
Şi după dânsa am pornit,
Cunoscând noi, ce folos,
Ne va aduce Hristos,
Eu, Melchior mă numesc,
Şi cu smirnă-L dăruiesc.

Irod :(către al III lea mag)
Dar ,tu, cine eşti ?
Şi ,cum te numeşti ?

Voltezar :(aur)
O, Iroade, împărate,
Să trăieşti, cu sănătate,
Dar ,dacă vrei să ştii,
Noi suntem Craii cei trei,
Eu, (arătându-se cu sabia)
Astronom Voltezar,
Melchior şi Gaşpar,
Am pornit să cercetăm,
Pe Hristos ca să-L aflăm,
Frumoase daruri să-I dăm,
Ca un semn de bucurie,
Aur, smirnă şi tămâie.

Irod (către crai)
Văd că sunteţi crai vestişi,
Şi-acum ştiu cum vă numişi,
Dar ,mă mir ce-aţi cuvântat,
Şi despre ce împărat,
(furios )
Ce-mpărat poate să fie,
Să-mi ia a mea împărăţie,
Căci eu sunt împărat mare,(roteşte sabia)
Peste toată lumea mare,
Şi de fac o lovitură,(bate cu piciorul)
Toată lumea se scutură,
Şi tremură cu-ngrozire,
Când ştie că sunt la mânie.

Îngerul :(către crai)
Haideţi fraţi să ne grăbim,
La Viflaem să pornim,
Pe Hristos ca să-L aflăm,
Şi darurile să-I dăm.

O, ce veste minunată
O, ce veste minunată,
În Viflaem, ni se-arată,
Astăzi, s-a născut,
Cel făr de-nceput,
Cum au spus prorocii,
Că la Viflaem Maria,
Săvârşind călătoria,
Într-un mic sălaş,
Lâng-acel oraş,
S-a născut Mesia,

Toţi (cântă)
Povestitorul:
Păstorii văzând o zare,
Pe cer ,o lumină mare,
Ei, fluierau,
Îngerii cântau,
Şi cu toţi se bucurau.

Irod:
Mergeţi, dar, şi întrebaţi,
Cu deadinsul căutaţi,
Şi de-L veţi afla bine,
Să veniţi şi pe la mine,
Ca şi eu degrab să merg
Şi la Dânsul să-alerg
Să mă-nchin cu cap plecat,
Ca unui mare Împărat,(se apleacă ).

Îngerul :(către crai)
Crailor ,eu sunt îngerul lui Dumnezeu,
Ascultaţi ce vă spun eu,
Să nu mai treceţi prin cetate,
Ci mergeţi prin altă parte,
Ca nimic Irod să ştie ,
De dulcele nostru,Mesie,
Căci ,el şi-a pus gând rău,
Să ucidă pe fiul lui Dumnezeu.

Prezentatorul : (către spectatori)
Iar Irod, pe cai mereu,
I-aştepta-n palatul său,
Şi văzând că nu mai vin,
De necaz făceau venin,
S-a gândit în mintea sa,
Pe preoţi a-i întreba.

Irod (către preoţi)
Preotule, învăţate,
Caută în sfânta carte,
Unde se va naşte-anume ?
Cel ce va domni în lume ?
Preotul (deschizând cartea )
Am citit şi am proorocit,
Că se va naşte Mesia,
La Viflaem în cetate,
Şi va domni cu dreptate,
Peste toţi ,şi peste toate,
Lui I se vor închina,
Şi de El vor asculta,
Şi cei mici şi cei mai mari,
Şi-mpăraţii cei mai tari.

Irod (strigă)
Soldaţilor, veniti îndată,
Mergeţi repede, o ceată,
La Viflaem în cetate,
Şi-n oraşe-nvecinate,
Casele pe rând să luaţi,
Toţi copii să-i tăiaţi,
De doi ani şi mai în jos,
Doar veţi da şi de Hristos.

Prezentatorul
Iar războinicii s-au dus,
Şi-au făcut cum li s-a spus,
O, ce vaiete-n cetate
Prin oraşe şi prin sate,
Cum plângeau din minţi ieşite
Mamele nenorocite,
Când vedeau murind pe uliţi.
Pruncii lor trecuţi prin suliţi,
Sau când îi vedeau sfărâmaţi,
Sub călcâie de soldaţi.

Alt prezentator (recită)
Irod îl căuta
Voind morţii al da,
Dar pruncul Iisus, din ţară s-a dus,
Fie lăudat,binecuvântat,în veacuri, Amin.

Îngerul
Această zi preasfinţită,
Sărbătoare preamărită,
Noi, dorim ca să vă fie,
La mulţi ani, cu veselie,

Să aveţi zile senine,
Să petreceţi tot în bine,
La mulţi ani ,s-aveţi folos,
De naşterea lui Hristos !

Magii cum zăriră
Steaua şi porniră,
Şi dacă -L aflară,
Lui I se închinară,

Toţi (cântă)
Naşterea lui Hristos,
Să vă fie de folos !

Astăzi s-a născut Hristos,
Mesia chip luminos,
Lăudaţi şi cântaţi
Şi vă bucuraţi.

Popular Posts